Coronavirus update: ADC Nederland is open

DTP-er / Traffic medewerker

Hoofdtaken

Algemene taken

Het nauw en direct samenwerken met hoofd bedrijfsbureau en orderbegeleider(s) ten einde te komen tot een optimale orderstroom en productie en een hoge servicegraad naar klanten.

 • Het voeren van dagelijkse en wekelijks voortgangsoverleg met direct leidinggevende over productie.
 • Het mede zorg dragen voor een optimale interne en externe communicatie.
 • Het in overleg met betrokken collega’s initiëren en regelen van tijdelijke oplossingen om stagneren van lopende opdrachten te voorkomen.

 

Administratieve taken

Zorgen voor een zodanig gesloten administratieve registratie dat uitvoering van opdrachten zijn onderbouwd en dat facturatie, klantencontact en het oplossen van klachten op basis van gedegen administratieve onderbouwing kan geschieden

 • Het doorvoeren van databeheer conform geldende procedures
 • Het registreren van werkzaamheden in een urenregistratie
 • Het registreren van meer/minderwerk op projecten

 

Operationele taken

Zorgen voor een optimale procesgang, tussen klant en ADC en samenwerkende medewerkers ADC teneinde een zo efficiënt en effectief werkende organisatie te bewerkstelligen.

 • Het maken van een ureninschatting van de DTP werkzaamheden ten behoeve van maken van een voorcalculatie
 • Het checken van digitaal aangeleverd materiaal op volledigheid
 • Het doorspreken van meer/minderwerk op projecten bij orderbegeleider
 • Het indien nodig,samen met de orderbegeleider voeren van het intakegesprek
 • Het in onderling overleg met de orderbegeleider plannen van de opdrachten dtp
 • Het uitvoeren dtp werkzaamheden
 • Het afstemmen van afwijkingen in planning en opdracht met de betrokken orderbegeleider en/of hoofd bedrijfsbureau
 • Het produceren van de interne proef- en printproef voor de klant
 • Het doorvoeren van correcties en auteurscorrecties en controle daarop
 • Het leveren van een DDB (definitief digitaal bestand) aan Repro
 • Het overdragen van de opdracht aan de orderbegeleider
 • Het verrichten van alle uit de functie voortvloeiende werkzaamheden

 

Soort dienstverband

Fulltime, Onbepaalde tijd

Ervaring

Grafische Branche: 1 jaar (Aanbevolen)